ROT – Arbetsinstruktioner

Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.

1 Mark

13 Markförstärkning
15 Ledning, kulvert, tunnlar
17 Trädgård
19 Broar

2 Husunder-byggnad

23 Markförstärkning, dränering
24 Grundkonstruktion
27 Platta på mark
28 Huskomplettering

3 Stomme

30 Sammansatta
Rensning och justering av betongyta
31 Väggar
32 Pelare
34 Bjälklag, balkar
36 Trappor, hisschakt

4 Yttertak

42 Taklags-komplettering
43 Taktäckning
Byte taktäckning takpannor
44 Taklagskomplettering
47 Terrasser, altaner

5 Fasader

50 Sammansatta
Ställningar, allmänt
Mur o putsställningar
51 Stomkomplettering, utfackning
53 Fasadbeklädnad, ytskikt
Renovering av putad fasad
Renovering av murfogar
55 Fönster, dörrar, partier, portar
Byte av fönster
Sanering av PCB-fogar
56 Balkonger

6 Stom-komplettering

62 Undergolv
63 Innerväggar
64 Innertak
65 Invändiga dörrar och partier
66 Invänding rumskomplettering

7 Invändiga ytskikt

72 Ytskikt, golv, trappor
Sanering av asbest
73 Ytskikt, vägg
Sanering av asbest
74 Ytskikt, tak, undertak
75 Målning
Lägenhet
77 Skåp och inredningssnickerier
78 Rumskomplettering

8 Installationer

80 Sammansatta
Förtillverkade badrum
84 Sanitet, värme
85 Kyla, luft
86 El
El-installation
87 Transport

9 Gemensamma arbeten

90 Sammansatta
Stoppa tjuven
91 Materialhanatering, trafik
Transporter
Materialintag
92 Tillfällig fabrik
93 Ställningar
94 Maskiner & utrustning
Redskap och verktyg
96 Skyddsanordningar
Miljöplan
97 Drift arbetsplatsen, klimat
Vinterförberedelser
Energi på arbetsplats