Arbetsberedning

Arbetsberedning – med www.ByggAi.se

Boken om arbetsberedning är nu klar!
(klicka på bilden här bredvid för att ladda ner den)

Blankett för arbetsberedning i pdf-format

Blankett för arbetsberedning för Excel PC

Filmen om arbetsberedning är också klar! Film om arbetsberedning

Utbildare kan beställa utbildningsmaterial från: mats@byggai.se