Arbetsinstruktioner

5 Fasader

56 Balkonger

7 Invändiga ytskikt

74 Ytskikt, tak, undertak
Undertak
Akustikputs75 Målning
Lägenhet77 Skåp och inredningssnickerier
Kök – förvaringsenheter78 Rumskomplettering
Sockellister
Täcklister
Efterbeslagning

9 Gemensamma arbeten

90 Sammansatta
Stoppa tjuven91 Materialhanatering, trafik
Transporter
Materialintag92 Tillfällig fabrik
Tillfällig elementfabrik
Armeringsstation
Snickeriverkstad93 Ställningar
Ställningar, allmänt
Mur- och putsställningar94 Maskiner & utrustning
Redskap och verktyg

96 Skyddsanordningar
Miljöplan

97 Drift arbetsplatsen, klimat
Vinterförberedelser

Observera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.